Η Ιστοσελίδα www.royalmall.gr  αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα μίσθωσης προϊόντων, της επιχείρησης YOU AND ME TRADE LTD , με έδρα την Ελλάδα, στην οδός Ακτή Μιαούλη 57 Πειραιά.

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικτυακού τόπου royalmall.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που υπάρχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας αλλά και για να μισθώσετε με την μορφή leasing, δηλαδή την χρονομίσθωση ή και να αγοράσετε στο τέλος της εν λόγω μίσθωσης τα προϊόντα της.

Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να χρονομισθώσετε από το κατάστημά της ή ακόμη και να τα αγοράσετε στο τέλος αυτής της μίσθωσης. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβασή των χρηστών-επισκεπτών και τη χρήση της ιστοσελίδας της επιχείρησης YOU AND ME TRADE LTD  μέσω browser. Οι χρήστες-επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους
 
Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας www.royalmall.gr.


1) Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας του επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα σε ότι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει αυτός να προχωρήσει περισσότερο στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, αλλά ούτε και να μισθώσει τα ανωτέρω προϊόντα. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, άνω των 18 ετών.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του.

 
2) Η Royal Mall έχει ως στόχο την εκμίσθωση προϊόντων και συσκευών με την μορφή leasing (χρονομίσθωση) στους ενδιαφερόμενους χρήστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας της, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους. Ειδικότερα η Royal Mall  θα αγοράζει προϊόντα και θα τα δίνει προς μηνιαία μίσθωση σε εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες , φυσικά πρόσωπα για το χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα έως  δεκαοκτώ (18) μηνών. Ο πελάτης θα πλοηγείται στο site, θα επιλέγει το προϊόν και το διάστημα που επιθυμεί να το μισθώσει.
 
 
3) Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν γίνετε χρήστης της πλατφόρμας για την μίσθωση των εν λόγω πραγμάτων που εκμισθώνει, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση σας , έγγραφα όπως ταυτότητα, διαβατήριο, λογαριασμό ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό , τον αριθμό του σταθερού ή κινητού σας τηλεφώνου, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail ), κ.λ.π. Τα εταιρικά σας στοιχεία και τα φορολογικά σας στοιχεία για να πιστοποιηθεί η πιστοληπτική σας ικανότητα, για να προβούμε  στην μίσθωση των επιλεγομένων συσκευών με την μορφή leasing. Τα δεδομένα αυτά, δηλαδή τα προσωπικά σας στοιχεία, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πουληθούν σε τρίτους.

H Royal Mall, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις και τον γενικό κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. H Royal Mall με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Με εξαίρεση μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

H Royal Mall, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως την royalmall.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να βελτιώνουν την διαδικτυακή εμπειρία τους, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και φυσικά είναι θετικά  για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
 
4) Εταιρεία

 

Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι: https://www.royalmall.gr και ανήκει στην επιχείρηση: YOU AND ME TRADE LTD.
Η επιχείρηση συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
5) Πνευματικά δικαιώματα

 

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στην ROYAL MALL  και στην επιχείρηση YOU AND ME TRADE LTD. Εκτός άλλων όπως θα  αναφερθεί αυτά τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της ROYALMALL αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, και ανήκει στην επιχείρηση: YOU AND ME TRADE LTD ή αν έχει δοθεί σχετική αδεία του ιδιοκτήτη κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» σε ο,τι αφορά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νόμου .

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης “YOU AND ME TRADE LTD” η εν όλων ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η διανομή, η μεταφορά, η μεταποίηση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση των φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων και πάσης φύσεως αρχεία που παρέχονται από την επιχείρηση “YOU AND ME TRADE LTD”. στην ίδια την ιστοσελίδα της και σε όλα τα κοινωνικά μέσα που διαθέτει. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης “YOU AND ME TRADE LTD”.
 
6) Τροποποίηση όρων χρήσης – Χρήση εμπορικών σημάτων – Ευθύνη

 

Η YOU AND ME TRADE LTD,  συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες καθώς και οποιοδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών των σελίδων της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών  κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων της ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.). Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της “YOU AND ME TRADE LTD” ή τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της.

Η επιχείρηση “YOU AND ME TRADE LTD” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες της, να προσθέτει ή/και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η επιχείρηση “YOU AND ME TRADE LTD” θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων. Χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών αυτών από το χρήστη – επισκέπτη μετά την κατά τ’ ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Η επιχείρηση “YOU AND ME TRADE LTD” θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση την βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς και άμεσα αναγνωρίσιμης πληροφορίας.

Η εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Royal Mall και κατ επέκταση η συμφωνία για χρονομίσθωση, επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους αυτούς.

Με την πρόσβαση στην τοποθεσία – ιστοσελίδα, ο χρήστης-επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως
να ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθηνάς στην Ελλάδα σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Η άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από επικοινωνία με την Royal Mall  οπότε και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Η επιχείρηση “YOU AND ME TRADE LTD” για την ικανοποίηση των αιτημάτων είναι απαραίτητο να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
 
7) Τι δεδομένα συλλέγουμε;

 

Όταν οι επισκέπτες έρχονται στην ιστοσελίδα μας, συλλέγεται αυτόματα στα log του Server, η διεύθυνση IP του επισκέπτη και η τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης και να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας. Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία που μας στέλνετε σε φόρμες επικοινωνίας για όσο χρόνο απαιτείται για την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς με την απαραίτητη legal basis, τη συγκατάθεσή σας για κάθε σκοπό επεξεργασίας που σας έχουμε γνωστοποιήσει.

Ειδικότερα: ο σκοπός που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο δεδομένα είναι για την εκτέλεση της παραγγελίας και επομένως για φορολογικούς σκοπούς.
 
8) Που αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα δεδομένα;

 

Στο server της ιστοσελίδας royalmall.gr και σε μονάδες σκληρού δίσκου.
 
9) Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

 

Πρόσβαση σε αυτά έχει η επιχείρηση “YOU AND ME TRADE LTD”
 
10) Που υποβάλλονται αντιρρήσεις από το χρήστη για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν;

 

Χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών
 
11) Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσης για την αποστολή newsletter.

 

Σε κάθε newsletter email που λαμβάνει ο χρήστης, στο κάτω μέρος υπάρχει η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσης για την αποστολή newsletter.
 
12) Φόρμες επικοινωνίας

 

Όταν γράφετε σε φόρμες επικοινωνίας συλλέγουμε τα στοιχεία που μας δίνετε ζητώντας κάθε φορά να συναινέσετε στην αποστολή αυτών των πληροφοριών σε εμάς για τον σκοπό που αναφέρεται και περιγράφεται σε αντίστοιχο check box που θα έχετε προεπιλέξει πριν τη συγκατάθεση.
 
13) Cookies

 

Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να σας αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα διαγράψετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή ή το σχετικό link.
Επίσης η τεχνική ταυτότητα εκτείνεται στην καταγραφή προτιμήσεων σχετικά με την ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενισχυθεί η εμπειρία του χρήστη, καθώς επίσης και για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων ανωνυμοποιημένα για τον υπολογισμό συνολικού αριθμού επισκεπτών ή προβολών ιστοσελίδας. Τα συγκεκριμένα τεχνικά ίχνη διαγράφονται αμέσως μετά την απομάκρυνση του χρήστη από την ιστοσελίδα.
 
14) Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες
 
Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, κ.λ.π.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.
Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.
 
15) Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που εσείς υποβάλετε σε φόρμες της ιστοσελίδας μας μέσα από πλατφόρμες συνεργατών μας, μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται για την δημιουργία προσφοράς σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά μόνο τα στοιχεία που περιγράφουν την ανάγκη που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε λόγο.
 
16) Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;

 

Τα δικαιώματά σας, είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 Ε.Ε.

17) Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

 

Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας του δικτυακού τόπου που εξασφαλίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης χρησιμοποιείται ισχυρή κρυπτογράφηση κατά τη μετάδοση των πληροφοριών που μας δίνετε.

Ο δικτυακός τόπος επιτηρείται σε 24ωρη βάση από σύστημα αποτροπής εισβολών και ειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο στην ασφάλεια συστημάτων το οποίο παρακολουθεί την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την αποτροπή απειλών, την ενημέρωση των αρχών και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης.

Ταυτόχρονα έχουμε  λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου κάθε επεξεργασίας.
 
18) Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων

 

Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.
 
19) Περιορισμός Ευθύνης

 

Η επιχείρηση YOU AND ME TRADE LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των προϊόντων που εκμισθώνει. Η ευθύνη αυτή ανήκει στους κατασκευαστές των εν λόγω προϊόντων.
 
21)Τιμολογιακή πολιτική
 
α) Καταβολή εγγύησης

 

Ένας (1) μήνας εγγύηση για της μίσθωσης από  (1) μήνα έως (18) μηνών.

β) Επιστροφή εγγύησης

Επιστροφή των πραγμάτων με την συσκευασία που το παραλάβατε , ότι σας παρείχε η Royal Mall δηλαδή  όπως σας παραδόθηκε, με το έντυπο επιστροφής συμπληρωμένο.
Η εγγύηση επιστρέφεται μόνο μετά από έλεγχο από εμάς.
Αν υπάρχει ζημία με υπαιτιότητα πελάτη που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα του Royal Mall ή την εργοστασιακή εγγύηση, τότε ο μισθωτής της συσκευής επιβαρύνεται με τα έξοδα επισκευής.Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν αναλάβει ως οφείλει τη ζημία, τότε η Royal Mall κρατάει την εγγύηση και κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες που περιγράφονται στο συμβόλαιο μίσθωσης.

3) Πότε καταβάλλεται η μηνιαία πληρωμή;

Σε όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης το μίσθωμα προκαταβάλλεται.


4) Περίοδος χάριτος

Εάν ο πελάτης καθυστερήσει την πληρωμή του μισθώματος για λόγους ανωτέρας βίας, δίδεται από την Royal Mall περίοδος 2 εργάσιμων ημερών, εφόσον προηγηθεί επικοινωνία του πελάτη με την Royal Mall. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει με την Royal Mall ο πελάτης, τότε αν μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που θα λάβει ο πελάτης το e-mail υπενθύμισης από την Royal Mall, δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος από αυτόν, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τη συσκευή. Εάν ο πελάτης είχε καταβάλει εγγύηση, τότε αυτή παρακρατείται από την Royal Mall. Σε αντίθετη περίπτωση, η Royal Mall θα προβεί άμεσα σε νομικές ενέργειες για την είσπραξη του υπόλοιπου.

5) Ανανέωση


Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επεκτείνει τη μίσθωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία δέκα (10) μέρες πριν τη λήξη της τρέχουσας μίσθωσης

6) Ακύρωση Μισθώσεις


Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να διακόψει τη μίσθωση τότε η Royal Mall κρατάει την εγγύηση και ο πελάτης πρέπει οφείλει να αποπληρώσει το 50% του υπολοίπου από τις δόσεις.

7) Αλλαγή Προϊόντος Κατά Την Διάρκεια Μισθώσεις


Για να έχει ο μισθωτής τη δυνατότητα να αλλάξει συσκευή πριν το τέλος της μίσθωσης θα πρέπει να έχει περάσει η μισή διάρκειας της μίσθωσης.